Dansk Selskab for Intensiv Terapi

På denne side finder du oplysninger om Dansk Selskab for Intensiv Terapi, samt igangværende forskningsprojekter og relevant kursusaktivitet. Endvidere kan du via hjemmesiden søge om optagelse i selskabet.