Velkommen

Velkommen til DSIT’s hjemmeside.

 •  Selskabets formål er følgende:

  • at fremme forskning, udvikling og innovation indenfor intensiv terapi
  • at udbygge danske lægers og sygeplejerskers uddannelse inden for intensiv terapi
  • at udvikle og styrke det multidisciplinære samarbejde mellem de lægelige specialer der deltager i behandlingen af den intensive patient
  • at formidle samarbejde med den sygeplejefaglige del af intensiv terapi
  • at etablere samarbejde med tilsvarende nationale og internationale selskaber